Språkkrav får større betydning

Norskkompetansens betydning hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv, viser ny forskning (Illustrasjonsbilde).
Foto: Hiroyuki Takeda (Flickr)
Ny Fafo-rapport viser at betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen.

Ifølge Fafos rapport, som ble lansert tidligere i desember, er mulighetene for å lære språk er avhengig avtilknytning til arbeidsplassen (fast eller midlertidig ansatt), bosted, opplevd nytteverdi og praktisering.

Rapporten gjennomfører casestudier ved et sykehjem, et universitetsinstitutt og i et byggefirma. Utenlandske arbeidstakere, deres kolleger og ledere er intervjuet om bruk av språk på jobben og i fritiden.

Går utover jobbintegrering

Ifølge Fafo språk fører ofte språkmangler i kunnskapen om norske reguleringer i arbeidslivet, og utenlandske arbeidstakere blir dermed ekstra sårbare for utnytting.

– I verste fall fører språkproblemer til sykdom, ulykker, marginalisering og avhengighet av velferdsordninger. Språk har også vist seg å ha betydning for status og for tilknytningsform til arbeidsplassen.

– Språklige problemer kan forveksles med ukjent eller fremmed kultur eller være uttrykk for begge deler. Dette påvirker også samarbeidet mellom kolleger. Det er gjennom flere studier vist til mange eksempler på segregering, både i utførelsen av arbeidet og i pausene. En konsekvens av segregeringen er manglende rekruttering til enkelte fagutdanninger, skriver rapporten.