Flere innvandrerbarn i barnehage

Skolefritidsordningen og barnevernsinstitusjoner må være religiøst nøytrale, går det frem i uttalelse fra Human-Etisk Forbund (Foto: Illustrasjon).
Foto: Arkiv
Barn med innvandrerbakgrunn i bydeler som tilbyr gratis kjernetid har en høyere sannsynlighet for å gå i barnehage enn barn med innvandrerbakgrunn fra andre bydeler i Oslo, viser første delrapport i evalueringen av ordningen.
0Shares

– Resultatet er et gledelig resultat, og viser at forsøket har lykkes i å bidra til at også barn med innvandrerbakgrunn bruker barnehage før skolestart. I barnehagen lærer disse barna både språk og blir inkludert i storsamfunnet, sier statsråd Inga Marte Thorkildsen til regjeringen.no.

Rapporten viser også at de aller fleste femåringer med innvandrerbakgrunn går i barnehage. Andelen ligger bare noen prosentpoeng under barn uten innvandrerbakgrunn.

Vil prøve ut gratis deltids-SFO

De aller fleste femåringer med innvandrerbakgrunn går i barnehage.

Evalueringen ble bestilt for å få belyst hvilke effekter forsøket har, blant annet hvorvidt barn med innvandrerbakgrunns deltagelse i barnehage før skolestart har innvirkning på deres skoleresultater. Den endelige rapporten kommer i 2014.

– Vi vil nå i gang et forsøk med gratis deltids SFO på en skole i Oslo, og det skal bli spennende å se om vi kan oppnå lignende resultater, sier Thorkildsen.

Forsøk med gratis kjernetid i barnehage er et tilbud om gratis barnehageplass 20 timer per uke. I Oslo omfatter forsøket seks bydeler. På bestilling fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal Statistisk sentralbyrå, i samarbeid med Fafo, evaluere hvilke effekter forsøket med gratis kjernetid i barnehage har i områder med høy andel minoritetsspråklige barn.

Klikk her for å se hele rapporten.