Færre arbeidsinnvandrere på korttidsopphold

Færre korttidsarbeidere kom, til Norge i løpet av 2020 grunnet pandemien, viser nye SSB-tall.
Foto: Wikimedia Commons
Ny statistikk fra SSB viser at færre utenlandske arbeidstakere var på kortidsopphold i Norge i løpet av 2020.
17Shares

Ifølge statistikk fra SSB skyldes dette i stor grad tiltakene som er tatt i Norge og andre land for å begrense pandemien.

Statistikken kommer fra en rapport utarbeidet høsten 2020 av Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Utanriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Rapporten inneholder statistikk for inn- og utvandring, og den redegjør for ny politikk, inkludert tiltak i forbindelse med pandemien.

– Reisebegrensninger og andre smitteverntiltak på grunn av pandemien førte til begrenset tilgang for sesongarbeidere. Den norske regjeringen vedtok imidlertid midlertidige reguleringsendringer for å redusere negativ innvirkning på matproduksjonen og arbeidsmarkedene, skriver rapporten.