NORAD legger om rutiner

Et NORAD-prosjekt i Sri Lanka mangler dokumenterte resultater i følge Riksrevisjonens rapport. NORAD tar selvkritikk og legger om rutinene.

–Det er viktig for oss å påpeke at det er synliggjøringen av resultater på miljørettet bistand som er kritisert, ikke miljøhåndteringen i seg selv, sier direktør Morten Svelle i NORADs Asia-avdeling i en pressemelding.

–Vi tar et ansvar for kontroll og dokumentering av miljøhensyn selv om det er mottakerlandene som har ansvaret for programmet, sier Svelle.