Valgdeltakelsen øker sterkt blant unge

 
Foto: Flickr
Førstegangsvelgere med minoritetsbakgrunn deltok i langt høyere grad ved valget i 2011 sammenlignet med valget i 2007.
0Shares

En såkalt 22. juli-effekt gjorde seg ikke gjeldende i særlig grad for innvandrervelgere generelt ved kommunevalget i fjor. Men blant førstegangsvelgerne var mobiliseringen stor. Fra det lave tallet på 35 prosent i 2007, deltok 46 prosent ved kommunevalget i 2011. Det innebærer en vekst på hele 31 prosent. Det kommer fram i nylig publiserte tall fra SSB. 

Innvandrere fra Afrika deltar mer
Når det gjelder det mer generelle bildet, ser vi at blant dem med bakgrunn fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenfor EU/EØS deltok 40 prosent av de norske statsborgerne og 30 prosent av de utenlandske statsborgerne ved valget i 2011. Dette er omtrent på samme nivå som ved valget i 2007, og lavt sammenlignet med befolkningen i alt. Det vil si at valgdeltakelsen var mer enn dobbelt så høy blant alle stemmeberettigede som blant utenlandske statsborgere.

Fordelt på verdensdeler/regioner er ikke forskjellene i valgdeltakelse så store, men sammenlignet med tidligere valg, er det nytt at innvandrere fra Afrika deltar i større grad enn dem fra Asia, Europa utenfor EU/EØS og Latin-Amerika. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere. Fra Europa skiller innvandrere fra Balkan seg ut med særlig lav valgdeltakelse.

Antallet stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn har økt med mer enn 100.000.

Sterk vekst i antall stemmeberettigede
Antallet stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn har økt i løpet av de siste valgene. Bare fra 2007 til 2011 har tallet økt med mer enn 100 000. Til sammen var det ved valget i 2011 vel 390 000 stemmeberettigde med innvandrerbakgrunn. Noe over halvparten av disse hadde bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenfor EU/EØS. Sammenligner vi med 2007, er tallet på stemmeberettigede med bakgrunn fra Asia økt med 30 prosent og fra Afrika med 40 prosent.

Blant alle stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn er det nesten like mange utenlandske og norske statsborgere, mens blant dem med bakgrunn fra Asia, Afrika. Latin-Amerika, Europa utenfor EU/EØS er det nær tre ganger så mange norske statsborgere.

Les mer på ssb.no!