Flere innvandrermenn i videregående opplæring

Også innvandrerguttene blir med i utdanningskarusellen: stadig flere av dem er i videregående opplæring, ifølge SSB.
Foto: UTC Library
Foreløpige tall viser at det var 5 700 flere deltakere i videregående utdanning i 2012 enn i 2011. Halvparten av økningen kommer som følge av at flere med innvandrerbakgrunn deltar, særlig innvandrermenn.
0Shares

Tallene viser en total økning på 5 700 deltakere i videregående utdanning fra fjoråret. Mesteparten av økningen, 4 200, finner vi blant elever i videregående opplæring, viser statistikken fra SSB.

Når man ser på andel deltakere av registrert årskull 16-18 år, deltok 75 prosent av innvandrermenn i år, mot 69 prosent i 2011. Innvandrermenn har dermed økt sin andel med 6 prosentpoeng fra i fjor.

– 92 prosent av alle 16-18-åringer i Norge var registrert som elev eller lærling i videregående opplæring per 1. oktober 2012. Andelen er 1 prosentpoeng høyere for jenter enn gutter. Tilsvarende andeler for elever og lærlinger med innvandrerbakgrunn er noe lavere, med 76 prosent. For norskfødte med innvandrerforeldre er andelen hele 91 prosent, melder ssb.no.

257.000 elever

Alt i alt kunne SSB registrere drøye 257.000 deltakere i videregående utdanning høsten 2012. Om lag 200.000 av disse var elever i videregående opplæring, mens 37.000 var lærlinger og praksiskandidater. Resten var jevnt fordelt på offentlige fagskoler, folkehøgskoler og arbeidsmarkedskurs, med 6.000-7.000 deltakere på hver. 70 prosent av alle deltakerne var i alderen 16-18 år, mens 30 prosent var over 18 år.