Enige om felles dato for muslimske høytider

En ny høytidskalender blant muslimer i Norge skaper enighet om tidspunkt for religiøs feiring (Illustrasjonsbilde).
Foto: Vit Hassan
Ulike trossamfunn har blitt enige om en felles høytidskalender for muslimer i Norge.
287Shares

Islamsk Råd Norge (IRN) og Muslimsk Dialognettverk har i en bredt sammensatt komite jobbet sammen for å få til dette, melder IRN.

– Norske muslimer vil i fremtiden vil starte Ramadan samtidig og feire Eid al-fitr og Eid al-adha i fellesskap, i henhold til annonsering fra komité «En felles Eid i Norge»..

Over 80 moskéer har signert på avtalen, som beskrives som en milepæl.

Avtalen har vært viktig å få på plass etter flere tilfeller av uenigheter i feiring av religiøse høytider.

– Splittelsen har blitt mer synlig de siste årene. Som følge av dette har det vært behov for å komme sammen og finne en felles løsning og metodikk som ivaretar både teologiske prinsipper fra Koran og Sunna, og praktiske beslutninger, skriver organisasjonen.