Treg asylbehandling av afghanske tolker

 
Fire av hundre asylsøknader fra afghanere som har jobbet for de norske styrkene, ble ferdigbehandlet før nyttår.
0Shares

Søknadene lover imidlertid godt for de om lag 50 tolkene og 50 renholds- og kjøkkenansatte som har jobbet for forsvaret i Faryab-provinsen, skriver VG Nett.

– Fire av tolkene får beskjed fra forsvaret i disse dager om at de vil få innvilgelse om opphold i Norge. De har anført at de vil være i fare på grunn av jobben de har gjort for Norge og lagt fram informasjon som underbygger det. Det er nok for oss, sier statssekretær Pål K. Lønseth (bildet) i Justisdepartementet til VG Nett.

Kun lokale ansatte

I juli gjennomførte representanter fra Utlendingsdirektoratet asylintervjuer i Afghanistan med dem som ville til Norge. Med få unntak utgjorde de lokalt ansatte afghanerne.

– Jeg er glad for at vi får gjort dette. Det viser at vi ikke etterlater noen i Afghanistan i fare på grunn av jobben de har gjort for oss. Vi er det første landet i ISAF-styrken som har en aktiv strategi for dette, sier Lønseth.