Oslo-opptøyene engasjerte unge muslimer

 
Foto: Oscar Tawil Vitry
Tusenvis demonsterte mot Israels angrep på Gaza-stripen i Oslo for fire år siden. Oppmerksomheten rundt bråket førte til at norsk minoritetsungdom med muslimsk bakgrunn kom til orde i den offentlige debatten.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

For mange av minoritetsungdommene som deltok i demostrasjonene ble voldsepisodene (bildet) og reaksjonene en politisk vekker, har forskerne Christine Jacobsen og Mette Andersson fra Universitetet i Bergen kommet fram til.

Forskerne gjorde intervjuer i Oslos moskéer i tiden før demonstrasjonene, mens de pågikk, og i etterkant.

Mange så invasjonen av Gaza som et angrep på det globale, muslimske samfunnet.

– Ungdommene gikk fra å ha en uartikulert frustrasjon rundt sin sitasjon, til å bli dratt inn på kollektive arenaer hvor de fikk diskutert, formulert og uttrykt offentlig en form for maktkritikk, sier Jacobsen til forskning.no.

– Gaza-demonstrasjonene førte til mobilisering og engasjement, og ga minoritetsungdom en mulighet til å være synlige, og få ordet i debatten, fortsetter hun.

Mange av demonstrantene hadde aldri demonstrert tidligere. Likevel var beskjeden i det norske minoritetsmiljøet klar: vold er ikke OK.

– Hovedtonen var at volden var uakseptabel, og det var sterk og unison refs fra de voksne og ansvarlige om at dette var ikke en legitim form for protest.

Handlet om mer enn konflikten

For mange ungdommer handlet ikke demonstrasjonene bare om konflikten i Midtøsten, men også om deres status som minoritet, og deres erfaringer med rasisme og diskriminering i Norge.

Omkring halvparten av alle innvandrere i Norge sier at de har opplevd diskriminering, og nesten en tredjedel av alle arbeidsløse er innvandrere.

– Det er lag på lag med lag med frustrasjon knyttet til den statusen minoritetsungdommen har i Norge, sier Jacobsen.

Mediefokus kan ha hindret demonstrasjon

Jacobsen sier at medienes fokus på radikalisering i det norske, muslimske ungdomsmiljøer kan ha virket dempende. Da Gaza ble angrepet av Israel i november 2012 ble det ingen store demonstrasjoner i Oslo.

– Engasjementet for Gaza er fortsatt stort blant ungdommene vi jobbet med i 2008 og 2009, men mange har vært veldig engasjert for Syria i det siste, noe som kan ha bremset initiativer til en massemobilisering for Gaza, sier Jacobsen.