INLO-bekymring over asylbarnsdom

Høyesterett avslo 21. desember anken fra to asylbarnsfamilier om å få bli i Norge. Nå mener INLO-leder Ana Lopez Taylor at politikerne må endre et strengt regelverk.
Foto: Joe Gratz
Leder for Innvandrernes landsorganisasjon (INLO), Ana Lopez Taylor, uttrykker sterk bekymring i etterkant av dommen i Høyesterett 21. desember. 
0Shares

– Vi tenker på at barn som er født og oppvokst her skal kastes ut til en uviss fremtid i land de aldri har vært i, påpeker Taylor overfor utrop.no.

I dommen fra Høyesterett heter det at UNE har vurdert hensynet til barnets beste på en forsvarlig måte. Avgjørelsen blant Høyesteretts 19 dommere ble tatt med dissens, men med et stort flertall for å opprettholde utvisningsvedtaket.

– Hensynet til barnets beste skal vurderes opp mot innvandringsregulerende hensyn slik regjeringen har beskrevet i stortingsmelding «barn på flukt». Barns beste skal veie tungt, men ikke trumfe alt, fastslo Høyesterett i sin dom.

– Ansvaret er hos politkerne

Nå oppfordrer man regjeringen og stortingspolitikerne til å ta politisk grep for å sikre opphold til barn og barnefamilier som har bodd i Norge i mange år. 

– Vi mener det nå ligger et stort ansvar over Stortinget og politikerne: bare en forandring av regelverk og forskrifter er godt nok for at barnas beste skal være et grunnleggende prinsipp og at dette ikke skal nedprioriteres under henvisning til allmennpreventive innvandringsregulerende hensyn. Gjennom en forandring av regelverket må regjeringen og Stortinget gi klare signaler om at barnas beste skal tas på alvor.