Flyktninger og asylsøkere er ekskludert fra koronarelaterte sosiale hjelpeordninger

Flere blir internflyktninger, men få kommer til Norge.
Foto: Flickr/Creative Commons
UNICEF-sjef Henrietta Fore mener Norge, og mange andre land verden over, bommet på et sentralt tiltak da coronaviruset først rammet i fjor vår.

I en rapport fra november som omtales av VG peker UNICEF på hvordan covid-19, og tiltakene for å hindre spredning, har gjort livet dramatisk verre for millioner av barn globalt.

Stengte grenser, økt fremmedfrykt og utestengelse har ført til økte vanskeligheter for barn på flukt. Flyktninger og asylsøkere er ekskludert fra coronarelatert sosiale hjelpeordninger i minst 59 land, heter det i følge rapporten.

  • 11 prosent av verdens registrerte coronasmittede er barn og unge under 20 år.
  • Rundt to millioner flere barnedødsfall blant barn under fem år, og 200.000 dødfødsler, kan forekomme de neste 12 månedene som følge av dårlige helsetilbud og økende underernæring.
  • Seks til syv millioner barn under fem år har lidd av underernæring i 2020, noe som er en økning på 14 prosent fra året før. Det kan bety at 10.000 flere barn kan ha dødd hver måned som følge av den negative utviklingen. Det er Afrika sør for Sahara og land i Asia som er hardest rammet.
  • 140 millioner barn lever i fattige husholdninger som følge av viruset.
  • Ubalansert tilgang på digitale læremidler og skoleoppfølging av foreldre, har bidratt til at det digitale klasseskille og ulikhet mellom barn har økt.
  • Stengte grenser, økt fremmedfrykt og utestengelse har ført til økte vanskeligheter for barn på flukt. Flyktninger og asylsøkere er ekskludert fra coronarelatert sosiale hjelpeordninger i minst 59 land.
  • Coronaviruset har også vist at tre millioner mennesker globalt ikke har tilgang til et sted å vaske hender skikkelig. 700 barn dør hver dag som følge av mangel på rent vann og sanitær hygiene.
  • Kjønnsbasert vold er antatt å øke med ytterligere 15 millioner tilfeller for hver tredje måned med nedstengning, noe som igjen påvirker barn.
  • Om lag 70 prosent av helsetilbud som fokuserer på mental helse for barn og ungdommer har blitt begrenset av viruset. Fordi mentale helseproblemer ofte utvikler seg i ungdomstiden, er unge mennesker ekstra utsatt.

– Når et barn går uten utdanning i uke etter uke kan vi se hvordan deres læring og progresjon stopper opp og forsvinner. Samtidig opplever mange mer vold i familien under nedstengningen og dramatisk utvikling i familieøkonomien. Derfor vil denne generasjons unge være påvirket av viruset i lang tid fremover, sier UNICEF-sjefen Henrietta Fore til VG.

Norges regjering har lovet 163,3 millioner dollar som fleksibel økonomisk støtte til UNICEFs arbeid for ekstra utsatte og marginaliserte barn.

En stor del av pengene vil gå til utdanningsprogram for barn som står i fare for å miste sin utdanning.

– Ved starten av pandemien var det så mye vi ikke viste om viruset, og om tiltakene mot det. Nå ser vi at utdanning må prioriteres. Mangel på utdanning kan gi tap av liv og tap av muligheter. Mangel på utdanning kan føre til ytterligere marginalisering. Derfor ønsker vi å hjelpe UNICEF, som er en sentral aktør i arbeidet for barn verden over, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.