Norsk PEN uenig med PEN America om Trump

Norsk PENs styreleder Kjersti Løken Stavrum (t.v.) konkluderer helt forskjellig fra PEN America og Suzanne Nossel når det gjelder Trump, usannheter og sosiale medier. FOTO: Norsk PEN/PEN America
Foto: Norsk PEN/PEN America
Amerikansk PEN forsvarer at Twitter utestenger Trump for oppfordring til vold. Men Norsk PEN kritiserer vedtaket for å være «lobbyvirksomhet». Forsker Sindre Bangstad mener sosiale medier var for sent ute med å ta sosialt ansvar.
Faduma Mohamud

Etter det voldelige angrepet på Kongressbygningen i Washington D.C. 6. januar ble president Donald J. Trump utstengt fra sosiale medier som Twitter og Facebook. Twitter suspenderte hans konto @readDonaldTrump permanent 8. januar, etter at president Trump samme dag tvitret at hans tilhengere ikke ønsket å bli «behandlet urettferdig». 

Twitter opplyste at denne tvitringen, etter en rekke advarsler tidligere, var å regne som «glorifisering av vold»: Meldingene måtte ses i lys av de fem som døde i Kongress-angrepet og faren for ny vold opp mot innsettelsen av de folkevalgte Joe Biden og Kamala Harris.

Avgjørelsen fra sosiale medier-plattformene fikk raskt støtte fra en rekke forskere, som mente det var på overtid å gjøre noe med spredningen av usannheter. Feilinformasjon om valgresultatet i USA gikk ned med hele 73 prosent etter at Trump ble utestengt, viser ny forskning.

Norsk PEN i særstilling

Men Norsk PEN gikk på sin side raskt og kategorisk ut mot avgjørelsene til de sosiale mediene. Allerede på ettermiddagen 8. januar la Norsk PEN ut en Facebook-post der de skrev: 

«President Trumps ytringer bør ikke utestenges fra Facebook og Instagram. (…)

Dette mener Norsk PEN er feil å gjøre. (…) For kvaliteten på debattene og analysene videre, bør mest mulig av Donald Trumps ytringer være åpent tilgjengelig.»

Så vidt Utrop kan bringe på det rene, er dette den første uttalelsen fra en av verdens PEN-organisasjoner om utestengelsen av Trump. Verken PEN i Danmark eller Sverige har prioritert å forsvare ytringsfriheten til Trump, og Utrop kan ikke finne lignende utspill fra andre avdelinger i PEN International. 

11. januar kom PEN America, verdens største PEN-avdeling, med sin gjennomgang der de forsvarte avgjørelsen – i kontrast til Norsk PEN:

«… det er klart bevis på at Trumps tweets ikke bare har rakket ned på sannferdige rapporter om demokratiske prosesser, men også sådd opprør; slik sett mener vi Twitter er berettiget til å deaktivere kontoene hans.»

norske pen: «Det kan være mer nærliggende å se dette som en fortsettelse av en vilkårlig utøvelse av lobbying – nå opp mot Biden og demokratene.»

Amerikanske PEN: «Twitter er berettiget til å deaktivere kontoene hans.» 

PEN America vant senest i 2020 frem i sin langvarige rettssak mot Trump for hans utestengelse av journalister han mislikte.

Ulike utgangspunkt

På spørsmål om hvorfor Norsk PEN er uenig med PEN America om noe som skjer i USA, svarer styreleder Kjersti Løken Stavrum: 

– PEN består av mer enn 120 avdelinger verden rundt. Vi forholder oss til ulik nasjonal lovgivning og har ulike ståsted. Dette medfører ulike utgangspunkt, uttaler hun til Utrop. 

Løken Stavrum påstår at PEN Amerika «diskuterer» mer enn de er kategoriske i spørsmålet, men kommenterer ikke hvorfor Norsk PEN selv i Facebook-posten unnlater å nevne noen av dilemmaene ved å forsvare spredningen av Trumps usannheter. 

– Vi mener at vi ser de samme problemstillingene, og vi er selvfølgelig enig i at plattformene er i sin fulle rett til å kaste ham ut. Vi mener heller ikke at han er fratatt ytringsfriheten sin, sier Løken Stavrum. 

Hun fortsetter:

– Donald Trump var en lovlig valgt president, han ble ikke avsatt ved det 25. tillegget. Han har heller ikke sluttet å kommunisere disse siste dagene. Men det ble mindre tilgjengelig for et bredt publikum hva han sa etter at han ble fjernet fra alle de amerikanske sosiale nettverkene, forteller hun. 

– Vi i Norsk PEN mener det ville være bedre å fortsette praksisen med å merke, faktasjekke og fjerne enkelt-meldinger enn totalt å utestenge presidenten i USA de siste dagene han var i Det hvite hus. Man kan like det eller ei, men han fikk 74 millioner stemmer ved valget nå også, sier hun. 

PEN-Charter mot «løgnaktige påstander»

I PENs Charter står det at PEN-medlemmer «forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å bekjempe alt hat og å fremme idealet om fred og likeverd for alle mennesker». I charteret står det også at ytringsfriheten PEN kjemper for, spesielt gjelder «uhindret kritikk av regjeringer, administrasjoner og institusjoner». Charteret slutter slik: 

«Og siden frihet innebærer selvbeherskelse, pålegger medlemmene seg å være vaktsomme overfor den frie presses iboende farer, som å komme med løgnaktige påstander eller bevisste usannheter og forvrenge fakta for politiske og personlige siktemål.»

Disse formuleringene ligger til grunn for at PEN International lenge har kritisert sosiale medier for å spre «løgnaktige påstander eller bevisste usannheter» fra Trump, slik PEN Americas administrerende direktør (CEO) Suzanne Nossel gjorde foran en kongresshøring i 2018.

Burde grepet inn tidligere 

Sindre Bangstad er forsker ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO). I kontrast til Norsk PEN mener han at det burde være opplagt at Twitter og Facebook skulle ha grepet inn mot Trump på et tidligere stadium.

– Utspillene etter valgtapet for Biden er virkelig ingen ny måte å agere på fra Trump. Vi har sett dette i hans Twitter-utspill gjennom flere år. Det er snarere påfallende hvor lite deler av meningseliten i Norge har skjønt av hva Trump faktisk står for av rasisme og av hvilke høyreekstreme krefter han i fire år nå har satt i spill, sier Bangstad til Utrop. 

Han forklarer at det forskningsmessig har vært enighet om siden 1960-tallet om at ytringsfriheten er en rett som må balanseres i forhold til andre rettigheter. Som for eksempel retten til liv.  

– Ytringsfriheten innebærer ingen generell rett til å kreve en offentlig plattform for rasisme og hat mot minoriteter, eller oppvigling til vold. Twitter og Facebook er under både amerikansk privatrettslig og internasjonal lov i sin fulle rett til å stenge Trump ute for hans gjentatte brud på deres vilkår, uttaler han. 

– Hatytringer farligere fra maktpersoner 

Bangstad forteller også at ledende eksperter på forholdet mellom ytringsfrihet og hatytringer har advart mot dette lenge. 

– Det vi vet om hatytringer, er at disse er langt farligere hvis de kommer fra personer med tydelig makt og maktinnflytelse, sier han. Han kritiserer Norsk PEN, der Hege Newth er generalsekretær:

– Den ideen PEN Norge har, om mulighet for «imøtegåelse», fremstår mer enn noe annet som naiv. Hvis man ser på antallet følgere Trump hadde, og antallet «likes» og «retweets» han hadde, er det opplagt at nærmest ethvert forsøk på imøtegåelse og kritikk er sammenliknbart med å skvette vann på gåsa, sier han. 

Big Techs ansvar 

Men Norsk PEN vil ikke ta til seg innspillene fra Bangstad og PEN America. Stavrum mener Trump-utestengelsen fra en «samstemt gjeng» av store selskaper er «skummelt» – og at handlingene kun er et forsøk på «lobbyvirksomhet». På spørsmål om hva som private aktørers rolle for ikke å spre hatprat og glorifisere vold, svarer Løken Stavrum: 

– Trump er ute, han tapte valget, de demokratiske institusjonene og domstolene i USA har fungert slik de skal. Men det vi fikk se, var plutselig en samstemt gjeng gigantiske teknologiselskaper, som i praksis lar det meste av offentlig diskusjon verden over foregå på sine plattformer, bli enige om at de vil gjøre noe med en situasjon de har nektet å ville ta i de siste fire årene. Dette er også skummelt, og det kan være mer nærliggende å se dette som en fortsettelse av en vilkårlig utøvelse av lobbying – nå opp mot Biden og demokratene – enn uttrykk for et samfunnsansvar, sier hun. 

Til dette svarer Bangstad at selskaper som Facebook og Twitter aldri har prioritert «samfunnets beste»: 

– Man bør ikke ha store illusjoner om Big Tech, som har samfunnets «beste» som sin hovedinteresse. Deres interesser har alltid handlet om næringslivprofitt. Dette handler ikke bare om hva sosiale medier gjør med oss. De siste fire årene har vi fått flere varselsignaler om hvor skadelige konsekvenser dynamikken i sosiale medier har hatt for demokratiet, avslutter han. 

Utrop har også spurt den kommunikasjonsansvarlige i PEN America for kommentar, men har ikke lyktes i å få svar.