Fengsel for å ha utøvet vold under meklingsmøte i moské

Bakgrunnen for hendelsen var at trioens familiemedlem ble beskyldt av fornærmede for å ta med seg mat fra et bryllup uten tillatelse.
Foto: Unsplash
To menn er dømt til 75 dagers fengsel for å ha overfalt en mann i moské på Furuset i Oslo i november 2019. En tredje mann ble frifunnet.

Straffen er den samme som trioen ble idømt i tingretten, men Borgarting lagmannsrett har konkluderte med at den eldste av dem frifinnes.

Bakgrunnen for hendelsen var at trioens familiemedlem ble beskyldt av fornærmede for å ta med seg mat fra et bryllup uten tillatelse. Da moskeen arrangerte et meklingsmøte mellom familiemedlemmet og fornærmede, møtte trioen opp, og voldsutøvelsen oppsto.

Lagmannsretten frifant den eldste i trioen siden det forelå rimelig tvil om han deltok i voldsutøvelsen.

Retten konkluderte med at de to andre i fellesskap hadde utsatt fornærmede for flere slag og spark. Duoen ble dømt for grov kroppskrenkelse og må betale fornærmede til sammen 25.000 kroner i oppreisning, samt 5.021 kroner i erstatning.