54 skoler har minoritetsflertall

Stadig flere skoler i Oslo har minoritetsspråklige elever, viser nye funn fra Utdanningsetaten. Alle ligger på østkanten. Bildet viser elever på Tøyen skole
Elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 54 av 125 grunnskoler i Oslo, viser tall fra Oslo kommune.
0Shares

Oslo-skolen har i dag en andel minoritetsspråklige elever på 40,7 prosent. For fire år siden var andelen elever med et annet morsmål enn norsk 39,6 prosent.

23.000 barn tilhører språklige minoriteter og 62 prosent av disse elevene får særskilt norskopplæring, viser oversikten fra Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Færre på vestkanten

16 av grunnskolene i Oslo er nesten rene minoritetsskoler med over 80 prosent minoritetsspråklige elever.

– Tallene fra kommunen viser ellers at det er en tendens til at andelen minoriteter faller på vestkantskolene, mens den øker på østkantskolene. Ni skoler har mer enn 90 prosent elever med norsk som morsmål, alle disse ligger på vestkanten eller Nordstrand, viser oversikten.