Flere asylsøkere i år

1638 personer søkte om asyl i Norge i august, nesten 600 færre enn i samme måned i fjor.

så langt i år kommet 11 500 søkere, vel 3300 flere enn i samme periode i 2001. Prognosene tilsier at det vil komme om lag 18 000 asylsøkere i løpet av 2002, ifølge UDI.

Fordelt på verdensdeler har ca. 50 prosent av asylsøkerne bakgrunn fra Europa, 20 prosent fra Afrika og 30 prosent fra Asia.

Også tallet på enslige mindreårige asylsøkere vært høye og stabile. Fram til august har det ankommet 532 enslige mindreårige asylsøkere, nesten like mange som i hele 2001 (561 søkere).

De fleste enslige mindreårige asylsøkere kommer fra Somalia og Irak, til sammen utgjør søkere fra disse to landene omlag 36 prosent av alle enslige mindreårige som søker asyl i Norge. 85 prosent av EMA-ankomstene er fra Afrika og Asia.