Krever fullverdig tilbud i asylmottak

Avvikler kontantstøtte: men regjeringen innfører rett til barnehageplass og støtte til de som ikke får plass eller er i barnehagen i mindre enn 19 timer
Foto: flickr.com
Barneombud Anne Lindboe mener det er bekymringsfullt at små barn ved asylmottak ikke får et fullverdig tilbud.
0Shares

I et brev til Utlendingsdirektoratet (UDI) ber Barneombudet om en avklaring om hvilke regler som gjelder for barnebaser i asylmottak.

I et annet, adressert til Helse- og omsorgsdepartementet blir det bedt om at reglene som gjelder for barnehager, dagmammaordninger og lignende, også må gjelde for barnepass i asylmottak.

– Jeg ser ofte at de må ta til takke med et tilbud som er dårligere enn det andre barn får, sier Lindboe til NTB.

Nye anbefalinger
Barneombudet har i de to brevene kommet med en rekke anbefalinger, blant annet:

* Barn i asylmottak har like stort behov for gode HMS-regler som andre barn. Barnebaser må godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
* Utlendingsdirektoratet (UDI må stille tydeligere krav til bemanning, både forsvarlig antall og kompetanse, i barnebasene enn i dag.
* UDI bør legge til rette for at flest mulig barn som bor i mottak får gå i ordinære barnehager.

– Kunnskapsdepartementet arbeider for tiden med en stortingsmelding om barnehagen og med forslag til ny barnehagelov. Dette er en gylden mulighet til å slutte å forskjellsbehandle barn i asylmottak, sier Lindboe.