– Gi dobbelt så god behandling til minoriteter

Viktig å ta tak i egne fordommer hvis man skal sikre likebehandling for minoriteter i helsevesenet, hevder lege.
Foto: Pixabay
Ulik etnisitet gir ulik utfall i helsevesenet, og man må konfrontere egne fordommer, mener lege.

– Kanskje er ikke behandlingen vi gir, så lik som vi tror. I Norge er risikoen for å ende opp uten epidural ved instrumentell forløsning høyere hvis kvinnen har somalisk bakgrunn enn hvis hun er etnisk norsk, skriver lege Martine Rostadmo i tidsskriftet.no.

I artikkelen viser hun til at legestudenter i USA hadde halvparten minst én feilaktig oppfattelse om fysiologiske forskjeller mellom svarte og hvite, for eksempel at svarte hadde tykkere hud eller mindre sensitive nerveender.

– Selv hadde jeg ikke jobbet lenge som pleiemedhjelper da jeg rapporterte om en pasient som hadde store smerter. Det ble møtt med: «Er ikke det hun somaliske? Da kan du trekke fra halvparten.» Jeg måtte gå tilbake til pasienten og si at hun ikke fikk smertestillende.

Legen ser det som viktig å ta tak i egne fordommer for å gi den samme behandling.

– Kanskje må vi, neste gang vi har en pasient som tilhører en minoritet, etterstrebe å gi dobbelt så god behandling som vi vanligvis gir. Bruke tid. Sette opp en ekstra kontroll.