Lønnen forsvinner når grensene stenger

Utenlandske arbeidstakere som ikke slipper inn i Norge etter grensestengningen 29.01 risikerer å få hverken lønn eller eykepenger (Foto: Illustrasjon).
Etter at grensene ble stengt for mange arbeidsinnvandrere vil mange stå helt uten inntekt og retten til sykepenger.

– Jeg forstår at dette vil få store konsekvenser for mange mennesker, men dette er nødvendig for å begrense risikoen for importsmitte, sier statsminister Erna Solberg i pressemeldingen fra regjeringen.

Konsekvensen for mange arbeidstakere som ikke er bosatt i Norge, er at de mister lønnen sin. Arbeidsgivere har ikke plikt til å betale lønn til arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb på grunn av stengte grenser, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

– Det er i utgangpunktet arbeidstakerens som har ansvar for å komme seg på jobb. Arbeidsgivere har derfor ikke noen plikt til å betale lønn til ansatte som ikke kommer inn i Norge på grunn av stengingen, sier Gauslaa til simployer.no.

Ikke sykepenger eller permittering

Ansatte som ikke kommer seg på jobb fordi de ikke kommer inn i landet kan heller ikke permitteres. En annen konsekvens for ansatte som ikke kommer seg til Norge på jobb, er at de etter 14 dager vil miste retten til sykepenger.

– Når grensen nå stenges for arbeidsinnvandrere vil for mange innebære at de får et avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager. Det gjør at de mister retten til sykepenger fra arbeidsgiver. Etter en måned vil de også miste retten til sykepenger fra NAV, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.