Statsministeren berømmer arbeid med digital formidling

Norsk-tamilsk organisasjon har siden starten av pandemien organisert samtlige aktiviteter på nett.

I januar sendte Erna Solberg en hilsen til tamiler i Norge i forbindelse med Thai pongal (høst-takke festivalen), hvor hun også fremmet Annai Poopathi tamilsk kultursenter for innsatsen med digital formidling til 1800 barn og ungdom i Norge.

– En imponerende omstilling, som bidrar til at barn og ungdom får en sosial arena, kommenterer hun i en videohilsen.

Samfunnsnedstengningen i mars i fjor førte til at kultursenteret gikk over til aktiviteter med fokus på smittevern.

– Vi bestemte oss for å organisere samtaler med foreldre og barn og unge på nettbaserte plattformer. I slutten av mars hadde alle fått opprettet egne kontoer, og vi kunne gjennomføre det som lot seg på nett, sier Nirmalan Selvarajah, styreleder i Annai Poopathi tamilsk kultursenter.

Viktig for de unge

Under nedstengingen og pandemi er unge en utsatt gruppe psykisk, og Nirmalan mener overgangen til nettbaserte aktiviteter sikrer unge norsk-tamiler viktg sosial kontakt.

– Fra starten av har vi hatt fokus på unges psykiske helse, og ser det som viktig i et familiekontekst. Familier trenger aktiviteter, og sosiale arenaer hvor man får snakket om pandemien, og hvordan hverdagen blir påvirket. Foreldre har gitt oss gode tilbakemeldinger på våre aktiviteter.

Festival i nettformat

Under Thai-pongal er det som regel rundt 2500 som deltar i det årlige stortstilte arrangementet. Grunnet korona-restriksjonen måtte årets feiring gjennomføres i sin helhet på nett.

– Opptil 450 unge og barn, og familiene deres logget seg inn på våre plattformer. Vi feiret med ulike markeringer og konkurranser.

For Nirmalan og alle som har stått på med digital innsats i løpet av året er det gjevt å ha fått hilsen fra statsministeren.

– Festivalen er viktig for tamiler over landegrensene, og vi setter stor pris på at arbeidet vårt nevnes og settes pris på. Kultursenterets innsats gjøres gjennom frivillige uten store midler, så vi ser dette som en anerkjennelse.