Ledighetsutfordringer for innvandrere forsterket etter pandemien

LIN arrangerte «Brobygger»-kurset høsten 2020. Et tiltrengt tiltak i et tid hvor pandemien har svekket innvandreres jobbmuligheter.
Foto: Ingar Sørensen
Innvandrere har tre ganger så høy ledighet som den øvrige befolkningen. Samtidig har digitale tilbud gjort hjelpen mindre tilgjengelig for mange.

Sysselsettingsutvalgets utredninger viser at utfordringene blitt større for innvandrerbefolkningen. SSB-tall viser at ledigheten blant innvandrere har gått opp fra 5,0 prosent i 4. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal i 2020.

Ifølge LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk, har koronakrisen har bidratt til et mer konkurransetungt arbeidsmarked.

I møte med dette har regjeringen etterlyst behov for mer opplæring, og det stilles høyere krav til lese-, skrive- og IKT-ferdigheter. Dermed stiller lavere utdannede innvandrere med lave norskkunnskaper og digitale ferdigheter enda svakere enn før.

Akaliya er fra Sri Lanka og kom til Norge i 2008. Hun har ikke høyere utdanning, men har fullført norskkurs og jobbet flere år som barnehageassistent. Etter korona får hun ikke lenger jobb.
– Korona har endret både mitt og andres liv. Det er ekstra vanskelig å få jobb nå som mange mister jobben, sier hun til linorg.no.

Stoler ikke på utdanning fra utlandet

Samtidig er ikke bare innvandrere med lav eller ingen utdanning som har utfordringer. Mange innvandrere kommer til Norge med tung akademisk bagasje. Likevel får de ikke jobb fordi arbeidsgivere føler seg tryggere på norsk utdanning.

Rania Mahtaj er opprinnelig fra Marokko og HMS-ingeniør med spesialisering innen fornybar energi, med fem års høyere utdanning fra hjemlandet.

Til tross for høy utdanning fra hjemlandet får hun ingen svar på jobbsøknadene sine. Til slutt takket hun ja til en jobb i barnehage.

– Jeg trenger hjelp med nettverk og referanser, sier Rania.
Hun er glad for å ha vært med på LIN sitt «Brobygger»-kurs i fjor høst.
– Jeg har lært mye om blant annet helse og økonomi. I tillegg fikk jeg erfaring fra å selge munnbind. Takket være LIN har jeg forbedret norsken min, og fått et større nettverk.