– Stortinget trenger en rappkjefta kurder fra Groruddalen

 
Foto: rodungdom.no
Oslo er en delt by, ifølge Rødt-politiker Seher Aydar. Hun vil ordne opp i dette, og har en Stortingsplass i sikte.

I går valgte Rødt nominasjonsplassene til høstens Stortingsvalg. 23-åringen med kurdisk familiebakgrunn kom på andreplass bak leder Bjørnar Moxnes. 

Skulle Rødt gjøre det godt nok til at Aydar kommer inn på Tinget, så lover Aydar (bildet) å være et frisk pust.

– Folk på vestkanten lever lenger, tjener mer enn folk på østkanten, og har mye mer innflytelse i politikken. Nesten alle stortingspolitikerne på Oslobenken hører til vest i byen. Det tror jeg bidrar til at folk på vestkanten er mye flinkere til å bruke stemmeretten enn folk på østkanten, sier hun til utrop.no.

Hun lover å representere de som i dag er underrepresentert i norsk politikk.

– Paradokset her er at de som har størst behov for ny politikk er de som i minst grad utfordrer makta. Her ønsker jeg å utgjøre en forskjell, legger hun til.

Solidariteten mot markedskreftene
Hvordan ser du frem mot valget til høstens? Hva vil Rødt finsikte dere på?

– Stortingsvalget handler om valget mellom felleskapstanken og en solidarisk velferd på den ene siden, og mer markedsstyring på den andre. Rødt er opptatt av å snu dagens utvikling der profittmotivet sniker seg inn på stadig flere områder, og felles velferdsordninger blir gjort til butikk. Vi skal inn på Stortinget for å sloss mot foretaksmodellen i sykehusene, mot Adecco-tilstander i eldreomsorgen og mot usolidariske EU-direktiver som fører med seg mer markedstvang.

Bedre forutsetninger enn på lenge
Etter at Oslo fikk to nye mandater mener hun at Rødt bedre forutsetninger for stortingsrepresentasjon enn noensinne.

– Får vi like mange stemmer som i forrige stortingsvalg kommer vi inn med god margin. Hvis vi klarer å mobilisere østkantfolket til stemmeurnene kan dagens ensrettede karrierepolitikerne få selskap av en rappkjefta kurder fra Groruddalen, sier Aydar.