Arbeidsmarkedet er vanskelig

I dag møtte kommunalministeren flere personer med innvandrerbakgrunn som har lyktes med å komme inn i det norske arbeidslivet. - Vi trenger flere slike eksempler, sa Solberg på integreringskonferansen som ble arrangert av Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon.

Solberg mente veien inn på det norske arbeidsmarkedet er ofte vanskelig for personer med innvandrerbakgrunn.

-Men det kan hjelpe om vi ser mer på hva fagarbeidere faktisk kan, sier hun.

Grace Baffoe (47) arbeider nå som sykepleier i en bydel i Oslo. Hun mener arbeidsgiverne svikter når de ansetter folk med innvandrerbakgrunn, men ikke følger dem opp gjennom kurs og språkopplæring som kan sikre full integrering.

Leder i Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), Anders Folkestad, åpnet dagens konferanse med å innrømme at UHO har mange medlemmer med innvandrerbakgrunn, men knapt en eneste innvandrer i sekretariatet.