Ikke-vestlige mest religiøse

Eid-feiring blant somaliere og pakistanere på Grønland. Ifølge forskernes Olav Elgvins og Kristian Rose Tronstads avhandling er dette de to mest religiøse grupper blant ikke-vestlige innvandrere i Norge.
Foto: Samer Shurukh
Ikke-vestlige innvandrere som har bodd lenge i Norge er nesten like religiøse som helt "ferske" innvandrere, viser en ny undersøkelse.
0Shares

Olav Elgvin fra Fafo og Kristian Rose Tronstad fra Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) har skrevet artikkelen Nytt land, ny religiøsitet?, som nylig ble publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning.

Studiet er den første kvantitative kartleggingen av hvordan religiøsiteten hos innvandrere i Norge utvikler seg over tid. Forskerne har blant annet tatt utgangspunkt i data fra SSB-rapporten «Levekår blant innvandere» fra 2005/2006, der 3033 personer fikk spørsmålet: Hvor viktig vil du si at religion er i livet ditt?

Stikk i strid med hva forskerne hadde trodd på forhånd kunne man blant annet konkludere at innvandrere som har bodd lenge i Norge er ikke betydelig mindre religiøse enn innvandrere som kun har bodd her i kort tid, sålenge de har samme opprinnelsesland.

– Jeg forventet å se en større nedgang i religiøsiteten over tid, sier Elgvin til Aftenposten.

Overrasket
Elgvin sier han ble overrasket over de høye tallene for pakistanske og somaliske innvandrere.

– Når jeg snakker med unge religiøse muslimer, så er det mange av dem som mener at foreldregenerasjonen ikke er spesielt religiøse og at de primært går i moskéen for å drikke te. Men det kan være de unge prøver å posisjonere seg i forhold til den eldre generasjonen for å fremstå som mer religiøse selv, sier han til Aftenposten.

Vekkelse
Warsan Ismail er student og skribent. Hun driver bloggen “Bak rosa burkaer og gule mullahskjegg” og mener en del somaliere opplever en religiøs oppvekkelse.

– Før krigen var Somalia en kommunistrepublikk der religionen var noe som hørte fortiden til. Religiøsitet og religiøse skikker fikk imidlertid et forsterket uttrykk etter krigen, sier hun til Aftenposten.

Høyere utdanning reduserer religiøsitet
Undersøkelsen avdekket følgende:

* Ikke-vestlige innvandrere er som gruppe langt mer religiøse enn befolkningen ellers. Gjennomsnittlig score er 6,7 for ikke-vestlige innvandrere, mot 3,5 for befolkningen som helhet. Men det er stor forskjell mellom de ulike opprinnelseslandene.

* Innvandrere med bakgrunn fra Pakistan og Somalia er de mest religiøse, med gjennomsnittlig score på henholdsvis 9 og 9,8.

* Innvandrere fra Bosnia, Serbia, Montenegro og Chile er nesten like sekulære som etniske nordmenn.

* Høyere utdanning reduserer religiøsiteten, og det skjer i størst grad blant innvandrere fra Tyrkia, Iran og Sri Lanka.