Flere melder fra om ekstrem kontroll

Presedens: En dom i Nedre Romerike tingrett kan gjøre det lettere å dømme i tvangsekteskapssaker, mener politiadvokater. (Kvinnen på bildet har ingen tilknytning til saken)
Foto: Keirsten Balukas
Minoritetsrådgivere ved utvalgte skoler mottok i fjor rekordmange henvendelser om tvangsekteskapsrelaterte tema. Nesten halvparten gjaldt ekstrem kontroll.
0Shares

Rådgiverne rapporterte om 390 nye saker i 2012. Dette er en betydelig økning sammenlignet med 297 saker mottatt i 2011, viser IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for 2012.

Økningen er størst kategorien ekstremkontroll, som står for 44 prosent av alle mottatte saker. Ekstrem kontroll defineres som systematisk sosial kontroll som bryter ned den enkeltes selvbestemmelse og bevegelsesfrihet. Kontrollen gjennomføres ofte ved bruk av vold eller trusler.

20 prosent melder om frykt for tvangsekteskap, og 19 prosent om trusler og vold. Seks av ti saker gjaldt ungdom under 18 år.

– Minoritetsrådgivere på skolene blir i økende grad kontaktet, noe som viser at det forebyggende arbeidet treffer der det skal, sier leder for Forebyggingsenheten i IMDi, Hege Gro Høiland til imdi.no.

Innsats også utenfor landegrensene
Integreringsrådgivere ved utvalgte utenriksstasjoner kunne samtidig melde om flere mottatte saker sammenlignet med 2011. Rådgiverne registrerte 159 nye saker i fjor, en betydelig økning sammenlignet med tidligere år. Økningen vises særlig i kategorien etterlatt i utlandet, som står for nesten halvparten av henvendelsene.

– Flesteparten av tvangsekteskap skjer i utlandet. Skal vi lykkes, er det viktig at vi er tilstede også i utlandet og at arbeidet foregår over landegrensene, sier Høiland til imdi.no.