Innvandring er nødvendig

Byggenæringen, hvor spesielt mange polakker jobber, er for tiden en lavkonjuktursbransje.
Foto: flickr.com
Flere bransjeorganisasjoner sier til NRK at påstanden om at Norge ikke er avhengig av innvandring er en papirtiger uten rot i virkeligheten.
0Shares

I løpet av denne uken vil NRK gå gjennom ulike myter om innvandring, og sjekke om de baserer seg på overdrivelser eller harde fakta. Først ute var myten om at Norge trenger innvandring. I forbindelse med gårsdagens myte, uttalte forskningsleder Erling Holmøy ved Statistisk Sentralbyrå overfor NRK at ”myten om at innvandring utelukkende er et gode for norsk økonomi tar ikke høyde for alle de andre utfordringene som følger med”. Derfor mener Holmøy at Norge ikke er avhengig av arbeidsinnvandring.

Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Byggenæringens Landsforening er ikke enig med SSB-forskeren. Han mener derimot at vi ikke klarer oss uten innvandring.

– Med dagens situasjon i vår bransje høres det ut som en veldig teoretisk analyse å hevde at vi ikke er avhengige av økt arbeidsinnvandring i årene som kommer. I hvert fall når man ser dagens behov for å investere i infrastruktur, å bygge boliger, barnehager og skoler. Vi er helt avhengig av både den kompetansen som kommer gjennom utenlandske foretak og direkte innvandring, sier Lågøyr.

Ifølge Lågøyr har rundt en tredel innen bygg og anlegg i dag utenlandsk bakgrunn. Og han tror ikke at behovet kommer til å bli mindre med årene som kommer.

Økende behov
Innvandring skaper jo også sin egen etterspørsel etter boliger, barnehager og så videre, men å tenke seg at vi slipper unna alle disse oppgavene med mindre befolkningsvekst som følge av mindre innvandring er så teoretisk at det er på grensen til uinteressant. Selv om vi ikke hadde hatt behov for like mange nybygg, ville forsømt vedlikehold på bygningsmasse, vei og jernbane, og behovet for å bygge om eksisterende bygningsmasse på grunn av klimaendringene gjøre at vi trenger arbeidsinnvandrere også i årene som kommer, sier direktøren til NRK.

Lågøyr anslår at i hans bransje alene vil behovet alene være på mellom 8000 og 10 000 i året, noe som ifølge næringen vil være umulig å få dekket med kun innenlandsk arbeidskraft.

Nødvendig i alle bransjer
Inger Lise Blyverket, leder for Virkes arbeidspolitikk, sier til NRK at behovet er stort i nær alle deler av samfunnet. Hun er enig med Lågøyr om at behovet ikke kommer til å gi seg i årene som kommer. Hun forteller at behovet for arbeidsinnvandrere også trengs i varehandelen, i hotell- og restaurantnæringen, innen teknologi- og IKT-virksomheter, i helsesektoren og nær alle andre bransjer også. Beregninger fra SSB og andre steder støtter opp om det Blyverket sier.

Behovet etter arbeidskraft er ikke bare stort i det private næringsliv. Også offentlig sektor står overfor en utfordring når det gjelder å finne ansatte, skriver NRK.