– Villedende bruk av halalmerking

Kebab med svin? Ifølge prøver tatt av Mattilsynet fra firmaet Kuraas AS viste enkelte stikkprøver spor av svinekjøtt. Islamsk Råd Norge reagerer, og etterlyser et sterkere samarbeid med tilsynet, slik at muslimske forbrukeres hensyn blitt ivaretatt
Saken om funn av svinekjøtt i kebab har ført til reaksjoner, blant annet fra Islamsk Råd Norge og en av aktørene på markedet.
0Shares

Undersøkelser i etterkant av hestekjøttskandalen har avslørt små forekomster av svinekjøtt i kebab fra narvikfirmaet Kuraas. 

Ifølge Mattilsynet var det forekomster på inntil en prosent av udeklarert kjøtt. Svinekjøttandelen i det testede kebabkjøttet var på mellom 1 og 5 prosent.

– Når vi finner svinekjøtt i produkter som ikke er merket med det så er det alvorlig, påpeker tilsynet overfor NRK.

– Uhygienisk
Islamsk Råd Norge påpeker i en pressemelding at de lenge har vært kjent med at halalkjøttbransjen er preget av dårlig dokumentasjon av kjøttets sporbarhet, villedende informasjon og uhygieniske forhold.

– Vi har over lengre tid jobbet med å etablere en standard for halalproduksjon som kan rydde opp i den uverdige situasjonen og sikre muslimske forbrukere dokumentert halal kjøtt. Etter omfattende arbeid lyktes Islamsk Råd Norge (IRN) i 2012 med å etablere en felles standard for å kunne merke kjøttprodukter som halal. Halalstandarden inkluderer blant annet krav og kriterier til slakt og rutiner for å unngå krysskontaminering. IRN sertifiserte aktører må også underlegge seg revisjoner som sikrer at de oppfyller kravene og kan dokumentere halalkjøttets status. Dette skjer i henhold til krav nedfelt i norsk regelverk, skriver rådet i pressemelding.

Etterlyser samarbeid
Ifølge rådet er det en oppgave for mattilsynet å hindre villedende markedsføring om halalkjøtt, og påse at de som markedsfører tilbud om halalkjøtt kan dokumentere sin praksis.

– I dag er ikke denne oppgaven ivaretatt av Mattilsynet.

Rådet etterlyser derfor et tettere samarbeid med mattilsynet for å rydde opp i det uoversiktlige halalkjøttmarkedet.

– Ett av kravene i halalstandarden er knyttet til hygienisk produksjon i tråd med norsk lov. Vi mener at forbrukerne er tjent med at mattilsynet, som er ansvarlig for implementering av gjeldende norsk lov, bruker IRNs halalstandard for å motvirke villedende informasjon om halalmat basert på udokumentert praksis.

Jobber ut fra en sannsynlig teori
Grunnen den pågående mediesaken har også Kuraas AS kommet med en foreløpig kommentar.

– Analyseresultater som foreligger viser stor variasjon i påvisning av svinekjøtt. Noen av prøvene som er tatt av Mattilsynet viser ingen funn av svinekjøtt. Vi jobber ut fra en teori om hvordan dette har oppstått. Som produsent er vi opptatt av at kunden ikke skal villedes og at merking skal være rett slik at forbruker skal være trygg på at de spiser det som er deklarert, skriver de i en pressemelding.

– Vi beklager på det sterkeste at det er kommet svinekjøtt inn i produksjon av kebab, noe som ikke skal forekomme, legger Kuraas til.