Ikke lønnsomme, hevder enkelte: Innvandrere
Foto: Fanney Antonsdóttir
VAM-temaene når stadig ut til flere forskningsmiljøer, men programmet bør satse mer internasjonalt enn i dag. Det er blant konklusjonene i programstyrets vurdering av den første programperioden.
0Shares

Programstyret for den første programperioden konkluderer med at det har blitt en større bredde av institusjoner som søker og får tildelt støtte fra Forskningsrådets program for Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). 

Vurderingen understreker at dette på sikt vil kunne bety at flere forskere får kompetanse på “VAM-feltene”.

Det blir også vektlagt at det var viktig å ha en åpen utlysning tidlig i programmets fase for å mobilisere forskningsmiljøene. Vurderingen sier videre at avgrensninger av utlysningene alltid må veies opp mot at det kan føre til en strukturering av forskningsagendaen. 

Derfor er det viktig at programmet sikrer at det er rom for en tematisk, teoretisk og metodisk bredde.

Nye virkemidler 
Prosjektene i VAM-porteføljen er større enn i de forgående programmene, både når det gjelder omfanget av rekruttering og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Programstyret anbefaler VAM å prøve ut flere virkemidler. Nettverksmidler med særskilte formål, forprosjekter, stimuleringsmidler til miljøer, særskilte utlysninger og etablering av forskergrupper er eksempler på slike virkemidler.

Mer internasjonal satsing
For å nå målet om internasjonalt prosjektsamarbeid anbefaler programstyret å utlyse midler til nordiske og europeiske nettverk innenfor programmets områder. Målet er å sikre Norge en plass sammen med de øvrige nordiske landene i komparative studier av f.eks. EU-land.

Vurderingen anbefaler videre at det kommende programstyret arbeider aktivt for at Norge ikke blir marginalisert eller utelukket fra større internasjonale forskningsaktiviteter og prosjekter som i større omfang foregår i regi av EU.

Programstyret besluttet å utarbeide en midtveisrapport for den første programperioden. Rapporten er rettet til divisjonsstyret for Samfunn og helse, finansierende departementer, samfunnsaktører ellers og et nytt programstyre fra 2013.

Innlegget ble publisert på Forskningsrådets hjemmesider 8. mars. For å lese midtveisrapporten, klikk her