2012 – et rekordår for dødsfall på asylmottak

UDI vil ikke endre rutinene i forhold til å registrere antall dødsfall i asylmottak på grunn av personvernet.
22 asylsøkere døde mens de satt på mottak, og tall NRK har innhentet viser at minst ni av dødsfallene skyldtes selvmord, drap og ulykker. UDI vil ikke endre rutinene.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

2012 ble et dystert rekordår for norske asylmottak. 22 asylsøkere døde mens de satt på mottak.

2009 har tidligere hatt den tvilsomme rekorden. Da døde 21 beboere på norske asylmottak, samtidig som det bodde hele 19 000 beboere ved norske mottak.

I 2012 var antallet beboere sunket til 15 000, og 22 dødsfall utgjør dermed en langt høyere andel av beboerne.

Tre asylsøkere ble drept ved mottak i fjor. Til sammenligning er det registrert 30 drap i hele befolkningen i Norge.

Tre asylsøkere ble drept ved mottak i fjor. Til sammenligning er det registrert 30 drap i hele befolkningen i Norge.

For å finne dødsårsak bak dødsfallene i 2012, kontaktet NRK de enkelte asylmottakene og regionkontorene i UDI. De fikk svar på 17 av dødsfallene, med forbehold om at UDI ikke kunne garantere for opplysningene.

UDI kan ikke registrere dødsårsakene på grunn av personvern. Folkehelseinstituttet registrerer ikke dødsfall ved personer som ikke har et norsk personnummer. Derfor har ingen per i dag oversikt.

Flere selvmord enn i resten av befolkning
Halvparten var unaturlige dødsfall, altså drap, selvmord og ulykker. Fire tok sitt eget liv, tre personer ble drept og to døde i ulykker.

Sammenlignet med resten av befolkningen er ikke 22 dødsfall mange blant 15.000 beboere. Men, langt flere blir drept eller tar selvmord enn ellers i befolkningen, skriver nrk.no.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har besøkt over 70 asylmottak. Generalsekretær Ann-Magrit Austenå mener de møter flere nå med selvmordstanker enn tidligere.

– Vi mener UDI må ta initiativ til å kartlegge hva som ligger bak og se om man finner sammenhenger og likhetstrekk. Uten registrering kan vi ikke ta tak i det, sier Austenå til NRK.

UDI må gjøre mer
Ifølge Austenå har de flere ganger bedt UDI om å forsøke å skaffe seg lovhjemmel til å føre oversikt over dødsfallene.

– UDI må ta en runde med Helsedirektoratet og Datatilsynet. Det må det jo være en felles interesse hos norske myndigheter å bedre situasjonen, som dessverre ser ut til å forverre seg, sier Austenå.

Hun kaller UDI sin holdning for altfor passiv.

Utifra rammebetingelser god sikkerhet
Wilberg sier at asylmottakene i dag tilbyr aktiviteter til asylsøkerne, og at de samarbeider med helsevesenet om å fange opp asylsøkere med behov for ekstra helsehjelp.

– Det er ikke grunn til å spekulere på årsakene her, det vil variere ut fra hva som er dødsårsak. Uten at vi kan si noe om det siden vi ikke fører statistikk. Vi vet antallet dødsfall, men ikke årsakene, forteller hun til NRK.