– Helt uakseptabelt

 
Foto: Claudio Castello
– I Norge skal man ikke ta loven i egne hender. Vi ser på hendelsen i går som helt uakseptabel, sa visepolitimester Roger Andresen under en pressekonferanse i dag på Politihuset.

Hendelsen Andresen (til høyre i bildet) siktet til var knivstikkingen på Torshov Bingo 2. påskedag. Knivstikkingen skal ha skjedd i forbindelse med et gjengoppgjør i det norske rommiljøet.

– Vi ser på dette som en alvorlig kriminell hendelse, påpekte Andresen i starten av pressekonferansen.

Han avviste påstandene om at politiet ikke har tatt volden i det norske rom-miljøet på alvor.

– Vi har gjennom årene brukt store ressurser og gjort ordentlig etterforskning på saker som både rom-miljøene selv anmelder, og som vi ser miljøene selv bedriver. 

Skjønner folks redsel
Visepolitimesteren skjønner at folk blir skremt over at feider gjøres opp i det offentlige rom.

– Politiets fokus vil bli rettet mot disse miljøene i enda sterkere grad i tiden fremover. For vårt vedkommende vil det være nulltoleranse for slike hendelser.

– Brutalt
Fungerende seksjonssjef for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser, Grete Lien Metlid, sier Oslo-politiet karakteriserer hendelsen som “brutal, voldsom og målrettet overfor de fornærmede”.

– Saken etterforskes som et drapsforsøk, med to skadde personer som nå fortsatt er under legebehandling. I tillegg til voldsavsnittet er det flere andre seksjoner som bidrar med ressurser. Vi vil fortsette etterforskningen inntil vi har pågrepet gjerningspersonen. Vi har gode og konkrete opplysninger i saken, i tillegg til videoovervåkining som vil brukes aktivt, uttalte Lien Metlid.

– I tillegg til hendelsen på Torshov Bingo var det også en voldsepisode i forbindelse med uttransporteringen av de fornærmede til Legevakten, la hun til.

Holdt kortene tett
Her på pressekonferansen har politiet snakket om beslaglagt materiale etter hendelsen. Kan dere gå nærmere inn på hva slags beslagleggelser det er snakk om?

– Vi har ikke valgt å gjøre det ennå, og kan fra innsatsledelsens side ikke detaljere denne opplysningen. Vi har fortsatt en åstedsgranskning gående, og kan av taktiske grunner ikke gå inn nærmere på dette. Alt vi kan si er at vi har gjort en rekke interessante beslag, sa Lien Metlid til utrop.no.

Hvordan ser dere på en mulig voldseskalering mellom de to gruppene i miljøet som er involvert i feiden?

– Vi gjør det vi kan for å forhindre det. Foreløpig har vi ingen opplysninger som tilsier at det skal skje noe nytt, men som tidligere sagt, så prøver vi å jobbe mest mulig forebyggende i saken.

– Tar saken på alvor
Visepolitimester Andresen tilføyde også her at med kraftinnsatsen politiet gjør i denne saken så viser man at man tar saken på alvor.

– Både publikum og de stridende partene må se dette som et signal: at politiet ønsker å komme til bunns i denne saken. Vi ber om at miljøet tar ansvar, og sørge for at man ikke forverrer situasjonen.