Arbeidsinnvandrere har begrensede muligheter for språkopplæring

En undersøkelse fra Rambøll viser at arbeidsinnvandrere i Norge har mer begrensede muligheter til språkopplæring.
Kartleggening viser at arbeidsinnvandrere i Norge har mer begrensede muligheter for språkopplæring enn i andre skandinaviske land.
78Shares

Selskapet Rambøll har gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene.

Rambøll presenterte funn fra rapporten på webinar om regjeringens norskinnsats 2. mars. Webinaret  ble innledet av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Funn fra kartleggingen og tidligere forskning og utredninger viser at språktilbudet og organiseringen av dette påvirker hvor raskt enkeltpersoner kommer i gang med norskopplæring, og da også hvor raskt enkeltpersoner lærer seg norsk.

Videre fremkommer det at Norge skiller seg ut ved at rettigheter og plikter til deltakelse i språktilbud er basert på oppholdsgrunnlag, og da ved at arbeidsinnvandrere ikke har rett på gratis språkopplæring på samme måte som øvrige innvandrergrupper og slik det er i de andre skandinaviske landene.