Kulturministeren vil ha holdningsendringer hos pakistanske menn


Foto: Regjeringen
I sin 8. mars-tale kom kulturminister Abid Q. Raja med en sterk oppfordring ril mer likestilling blant norsk-pakistanere.
436Shares

Under talen gratulerte han kvinner i anledningen 8.mars, men fokuserte også på hvordan ett år med pandemi har hatt for likestillingsarbeidet.

– Likestilling kommer ikke av seg selv. Det må kjempes for. Hver eneste dag. Og vi må jobbe for at alle kvinner, i Norge, i alle miljø, og i hele verden, kan få full likestilling, skriver han på Facebook.

Ifølge VG ba Raja under talen andre norsk-pakistanske menn om å ta tak i egne holdninger.

– Norsk-pakistanske menn, slike som meg, vi må bli bedre. Holdningsundersøkelser viser at vi er mindre positive til likestilling enn det kvinnene er, og mindre positive til likestilling enn det minoritetsmenn generelt er. Så her har norsk-pakistanske gutter en jobb å gjøre – holdningsmessig.