Asylsøkere går rettens vei – og vinner

Ingunn-Sofie Aursnes (t.v) ble ny direktør for UNE tirsdag 15. mai 2012.
Foto: Justisdepartementet
NRK har gått gjennom de 100 siste kjennelsene i utlendingssaker som Oslo Tingrett har behandlet. I 40 av sakene vant asylsøkeren.
0Shares

I løpet av de siste tre årene har Utlendingsnemnda vært i Oslo Tingrett over 300 ganger. I fire av ti utlendingssaker hvor asylsøkere går rettens vei for å få oppholdstillatelse, har saksøker vunnet. De vant fram enten ved rettskraftig dom eller ved at Utlendingsnemnda gjorde om utvisningsvedtaket før saken havnet i retten, skriver NRK.

Ingunn-Sofie Aursnes, direktør i Utlendingsnemnda, sier at det er et skjønnsrom i disse sakene hvor retten kan komme til et annet resultat enn det Utlendingsnemnda har kommet til, og legger til at jurister er uenige.

– Det betyr at innenfor et rom som regelverket setter opp, kan man komme til ulike vurderinger, og det er det som skjer i domstolene daglig, fortsetter hun.

Saksbehandlingen i dette forvaltningsorganet [UNE] er ikke god nok.

– UNE har mangelfull saksbehandling
Men det er verken advokat Jostein Løken fra Elverum eller Nils Erik Lie, tidligere sjef i Oslo Tinghus, enig i. Til NRK sier Løken at Utlendingsnemnda sin saksbehandling har store mangler.

– Saksbehandlingen i dette forvaltningsorganet er ikke god nok. Det er mangel fordi man ikke lar parten få forklare seg. Det er mangler med utredningene. Det er mangler ved begrunnelsene. Det er mangel på landkunnskap. Det er det helt grunnleggende i de feilene vi ser går igjen i sak etter sak, sier Løken, som det siste året har vunnet flere utvisningssaker i Oslo Tingrett.

Lagrettsdommer Erik Lie har som pensjonist engasjert seg i asylsaker. Han mener NRKs statistikk viser at Utlendingsnemnda viser dårlig skjønn i tolkning av lovverket. Til statskanalen sier han at dette handler om rettsikkerhet i dypeste forstand og om enkeltpersoner som blir sendt tilbake til sitt tidligere hjemland uten at vilkårene for det er tilstede.