Sandberg blir listetopp for Liberalistene

– FrP har blitt nasjonalkonservativt

Eks-Frp-politiker Per Sandberg gjør politisk comeback som listetopp for Liberalistene.
Foto: FrP
Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg er enstemmig valgt som førstekandidat i stortingslisten for Liberalistene i Oslo. I dette intervjuet forteller han hvorfor han forlot Frp.
262Shares

Sandberg ble listetopp under fylkesårsmøtet i mars etter å ha blitt partimedlem høsten 2020.
Fra tidligere er han kjent som mangeårig Frp-politiker og fiskeriminister.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk Liberalistene rundt 5.600 stemmer, noe som utgjorde 0,2 prosent.

– Alle partier i dag har bare ett verktøy i verktøyskrinet, og det er mer skatter og avgifter, enda flere rammeinnstramminger, restriksjoner. Det handler om forbud, påbud, skatter, avgifter. Det er det alle de andre partiene svarer med, sa Sandberg til NTB da han var blitt valgt som listetopp.

Liberalisme i fokus

Sandberg sier overfor Utrop at det føles riktig å kunne være i front for å sette liberalisme i fokus.

– Liberalismen er totalt fraværende i norsk politikk. Liberalistene er et relativt nytt og lite parti, men partiet har sannsynligvis den viktigste stemmen i norsk politikk på tiår. Vekslende regjeringer og Storting har bit for bit fratatt folket og næringslivet friheter og muligheter uten sidestykke.

Kamp mot byråkrati

En av kjernesakene hans under valgkampen er å sette virkelig fokus på det offentlige byråkratiet.

– En svulmende stat er i ferd med å kvele kreativitet og vekstmuligheter. Forvaltningsstruktur og offentlige institusjoner er i Norge tilpasset 30 millioner mennesker. Dette er ikke bare en fare for velferdstaten, men demokratiet lider mer under den statlige tvangstrøya. En forvaltningsstruktur som faktisk innehar nærmere syv ledd enn tre. Direktorater og offentlige institusjoner har hver for seg blitt “stater i staten”. 

Han vil også fokusere på skatter og avgifter.

– Hvor tålmodige kan det norske folk og det norske næringslivet være? For det finnes jo snart ikke et objekt som ikke er avgiftsbelagt, og Finansdepartementet leter fortsatt etter å “brede ut skattegrunnlaget” som de sier. Oversatt betyr det at de leter etter flere og flere å legge nye skatter og avgifter på. Særlig vil mitt fokus være rettet mot små og mellomstore bedrifter som er blitt dynget ned med nye utgifter og rammevilkår som kveler ethvert initiativ. Man jobber 12-16 timer hver dag for å tilfredsstille statens krav i alle retninger. SMB bør få en betydelig forenkling, alle lover og reguleringer er utformet for milliardkonsern, mens småbedriften ikke får ressurser.

Forlot Frp

Hva var det som gjorde at du gikk over fra Frp?

FrP gikk fra meg. FrP har dessverre blitt nasjonalkonservativt, og til tider et sosialdemokratisk parti hvor liberalismen har tapt. Mer til alle og enhver er blitt slagordet til FrP. Og, jeg legger ikke skjul på at jeg ble utrolig skuffet når FrP frivillig gikk ut av regjering. Etter over 40 år med kamp, svette og tårer fikk Siv, Per og Ketil FrP inn i Regjering, og man kan si hva man vil, FrP var en suksess i regjering. Dessverre flagget FrP flere tap enn seire.

Kritisk til innvandringspolitikk

Sandberg sier han aldri har fokusert på det flerkulturelle eller fargerikt felleskap.

– Jeg er positiv til mennesker jeg, uavhengig av opprinnelse. Men jeg har vært rimelig tydelig på at det verdisettet vi har i Norge skal respekteres, ellers har man ingenting i vårt samfunn å gjøre. Når religion, kultur eller tradisjoner brukes som beskyttelse for å kunne frata mennesker demokratiske, elementære rettigheter, da er det stopp. Jeg har med rette advart gang på gang, innvandringen til Norge har feilet, og det vil bli dramatiske kostnader grunnet den dumsnille politikken som er ført. Velferdsstaten slik vi kjenner den vil måtte endres grunnet dette.