Breivik-avhør blir forskningsmateriale

Anders Behring Breivik har gitt tillatelse til at politiavhørene av han kan brukes i en doktorgradsavhandling.
Foto: Wikimedia Commons
– Forskningen vil være nyttig for Politiets sikkerhetstjeneste, sier Cato Hemmingby, stipendiat ved Politihøgskolen.
0Shares

For første gang skal politiavhørene av Anders Behring Breivik brukes i forskning, skriver studentavisa Universitas i dag.

22.juli-terroristens politiavhør skal brukes i doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen (PHS), Cato Hemmingby sin avhandling om hvordan terrorister velger ut sine mål. Sammen med veilederen sin, Tore Bjørgo, professor ved PHS, skal Hemmingby se nærmere på hvordan prosessen med å velge ut terrormål foregår og hva som påvirker disse prosessene.

– Forskningen vil være nyttig for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) når de utvikler profiler på enkeltpersoner eller grupperinger som tiltrekker seg tjenestens oppmerksomhet, sier Hemmingby, og legger til at innenfor den snevre definisjonen av soloterrorisme, der en person står for alt fra a til å, så er Breivik-saken helt unik også i internasjonal målestokk.

Lang prosess
Prosessen med å få tak i avhørene av Breivik har vært lang, og det var avgjørende å få Breiviks tillatelse. Stipendiaten forteller at det var systemet rundt Breivik som gjorde prosessen tidkrevende. Breivik selv hadde ingen motforestillinger og ønsket stipendiaten ”lykke til”.

På Universitas spørsmål om hvor mye én case kan si, med tanke på å kunne generalisere om denne tematikken, svarer Hemmingby at generalisering er nesten umulig.

– Nå skal jeg riktignok se på flere caser blant høyreekstreme og militante islamister, men uansett er statistisk generalisering i liten gra mulig, fordi hver case ikke kan sies å være en representant for en større masse, forklarer han.

– Kan gjøre beredskapen bedre
Nils Olav Refsdal, som leder koordineringsenheten for forskning som ble etablert etter 22.juli-terroren, håper at forskningen til Hemmingby kan gjøre terrorberedskapen bedre.

– Litt av utfordringen er at man ikke vet mye om hvorfor terrorister velger de målene de gjør. Det er vanskelig for forskere å få tilgang til materiale som kan hjelpe dem å finne ut av terroristers målutvelgelse, sier han til studentavisa.

Det er bare stipendiat Cato Hemmingby og hans veileder Tore Bjørgo som får tilgang til politiavhøringene.