– Stopp støtten til regimet

Norge må slutte å støtte et regime som driver med etnisk diskriminering og bryter menneskerettighetene, var slagordet til flere titalls etiopere, som demonstrerte utenfor Stortinget tidligere denne torsdagen.
Foto: Claudio Castello
Tonen var resolutt da et flere titalls etiopere som bor i Norge, holdt en protest utenfor Stortinget tidligere i dag.

– Norge må slutte å støtte Etiopias myndigheter økonomisk og moralsk. Regimet er udemokratisk og villig til å drive med etnisk rensing, var en av anklagene som ble lest opp under appellene på Eidsvolls plass.

“Rensingen” som det siktes til er anklagene om at etiopiske myndigheter tvangsflytter tusener av amhara-språklige bønder fra Etiopias sørlige regioner. Tvangsflyttingen skal ha skjedd under uverdige former, mener flere av de som var tilstede under demonstrasjonen.

– Folk har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine uten noen av sine eiendeler. Flere skal ha blitt mishandlet av soldater, og vi har allerede fått høre om folk som mistet livet på grunn kvelning, i det de nærmest ble stablet oppå hverandre i forskjellige lastebilder. sier Gennet, en kvinne i 50-årene, som kom som politisk flyktning til Norge, til utrop.no.

Gjengen avbildet her mener de elleve prosentene som går fra Norge som u-hjelp er med på å bidra til en håpløs situasjon for flesteparten av Etiopias minoritetsgrupper.
Foto : Claudio Castello

– Kastet i elven
Ifølge andrehåndsbeskrivelser som hun har fått via bekjente i Etiopia, var det en brutal skjebne som møtte folk som ikke ga etter for soldatenes ordrer.

Shemilesseb (43), fikk opphold i Norge på grunn av politisk aktivitet i hjemlandet. Han er skuffet over at Norge har opprettet såpass gode økonomiske og politiske forbindelser til Addis Abeba.
Foto : Claudio Castello

– Ifølge det jeg fikk høre ble de slått livløse med geværkolber, og kastet ned i nærmeste innsjø eller elv, forteller hun videre.

Hvor langt har regjeringens kampanjer mot amhara-folket foregått?

– I snart 22 år. Problemet med Etiopia er at Norge har et svært godt forhold til regimet, og sender flere millioner årlig i investering og u-hjelp. Norge må bruke sin posisjon for å utøve press slik at vi får slutt på denne etniske rensingen, legger hun til.

Frykter et nytt Somalia
Shemilesseb (43) kom også til Norge som flyktning. Ha sier rett ut at han demonstrerer fordi “vi etiopere kan ikke lenger leve som slaver”

– Regjeringen domineres av tigrinjerne, som er den mest innflytelsesrike av alle etnisiteter i landet, og presser sin vilje på de andre. Folk som ikke er tigrinjere behandles som andreklasses borgere. Norge må sette foten ned og kutte støtten til regimet i Addis Abeba, mener han.

Ifølge Shemilesseb er kampanjene godt planlagte, ved at enkelte grupper tvangsflyttes sammen eller at hele stammer sendes til ressursfattige områder.

– Formålet er å skape etnisk- og stammebaserte konflikter, mens majoriteten i landet får styre som de vil.

Han frykter kaos og at Etiopia blir som Somalia hvis hverken Norge eller det internasjonale samfunnet ikke griper inn.

– Vi har 80 ulike etniske grupper i Etiopia. Og da sier det seg selv at kaoset vil rå hvis landet skulle deles i 80 stater. Skal Etiopia preges av fred og demokrati så må alle etniske grupper komme overens med hverandre og ha like muligheter til å påvirke styringen av landet, sier han til utrop.no.