Oftere diskriminert på arbeidsmarkedet

Blir oftere stående utenfor arbeidslivet, ifølge en ny rapport: minoritetsmenn.
Foto: Scanstockphoto
Bare det å ha utenlandsk-klingende navn reduserer sjansen til å bli innkalt til intervju med 25 prosent. Innvandrermenn kommer dårligst ut med 37 prosent mindre sjanse.
0Shares

Etniske minoritetsmenn opplever mer arbeidslivsdiskriminering enn kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn, viser en rapport skrevet av Institutt for Samfunnsforskning (ISF).

Rapoorten viser at det å ha et utenlandsklydende navn reduserer sjansene for å bli innkalt til jobbintervju med cirka 16 prosent for kvinner og 37 prosent for menn. Forskning tyder på at menn med etnisk minoritetsbakgrunn ønsker å delta i arbeidslivet, men opplever at språkbarrierer, manglende anerkjennelse av kompetanse og rene fordommer står i veien for dette.

– Jeg tror faktisk det kan ha noe med hvilke sektorer man søker seg inn i. Undersøkelser viser at nordmenn som har mer erfaring med å omgås personer med minoritetsbakgrunn, også er mer positive, forklarer Eli Kristin Langset, daglig leder i stiftelsen Mangfold i arbeidslivet.

Alltids behov i omsorgssektoren
– Arbeidsgivere på typiske kvinnearbeidsplasser rekrutterer kanskje lettere minoritetskvinner enn minoritetsmenn. Det er alltid behov for arbeidskraft innen pleie- og omsorg, legger hun til.

Mange samfunn er organisert slik at kvinner har hovedansvar for hjem og barn, mens menn har som hovedoppgave å forsørge familien.

I Norge kan det være mer tilrettelagt for kvinner å videreføre sine oppgaver som mor, enn det er for menn å finne jobb, navigere i samfunnet og kunne forsørge sin familie, ifølge en annen rapport fra Refom ressursenter for menn.