Asylsøkerbarn fullførte ikke videregående

0Shares

Dette kommer frem i en undersøkelse gjort ved Høgskolen i Telemark.

De fleste asylbarna som kom i perioden 1989-1992 var 15-17 år. 71 prosent av dem er gutter, mens 29 prosent er jenter. Hovedsakelig er det ungdom fra Vietnam, Iran, Sri Lanka, Etiopia og Somalia.

Tross manglende utdanning har de aller fleste av de mindreårige asylbarna som er intervjuet i undersøkelsen et positivt syn på framtiden, ifølge NRK.

Asylsøker barna slutter i skole og må jobbe og tjene penger. De er i en vanskelig psykososial situasjon og har vanskeligheter med å tilpasse seg skolen.

Asylsøkerbarna som mangler et godt nettverk søker ofte til miljøer som gir dem sosial tilhørighet, for eksempel kriminelle gjenger og rusmiljø.