30 millioner til opplæringsprogram

0Shares

Regjeringen vil innen utgangen av 2002 fremme forslag om en lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

Loven innfører en ny form for inntektssikring, som går ut på at ny nyankomne innvandrere deltar aktivt i et kvalifiseringsopplegg for å motta penger til livsopphold og boutgifter. De som ikke deltar får ikke permanent bosettingstillatelse.