Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

Veksten i antall bosatte innvandrere ble halvert i 2020, viser nye tall fra SSB.
Foto: Flickr
Ved inngangen til 2021 bodde 9 600 flere innvandrere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002.
32Shares

Veksten i antall bosatte innvandrere var mer enn halvert i 2020 sammenlignet med 2019, viser de nye tallene fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Ifølge SSB gjelder lavere vekst i antall bosatte innvandrere for de fleste nasjonaliteter.

– Innvandrere fra Polen er den største innvandrergruppen og utgjorde 102.000 ved inngangen til det nye året. Det ble registrert nesten 1000 flere bosatte polakker i 2021 enn året før, og polakkene var den gruppen som hadde den høyeste økningen i antall bosatte av samtlige nasjonaliteter. Innvandrere fra Syria og Litauen kommer på de neste plassene når det gjelder vekst i antall bosatte.

I 2020 økte det totale folketallet i Oslo med 3 500 sammenlignet med året før. Samtidig gikk antall innvandrere ned med vel 450 personer og utgjør i 2021 om lag 177 000 personer.

Bydeler hvor mer enn én av tre er innvandrer er bydelene Stovner (39 prosent), Søndre Nordstrand (37 prosent), Alna (37 prosent) og Grorud (36 prosent). Andelen var minst i bydelene Vestre Aker og Nordstrand med 15 prosent for begge.