Norskopplæring bare til dem som skal bli

0Shares

Det er i 2003-budsjettet kun rom til å gi norskopplæring til voksne med positivt vedtak som skal bosette seg her i landet.

Men Regjeringen mener det er viktig å aktivisere dem som sitter i mottak og lagt inn forslag om å styrke tilbudet til ulike aktiviteter i statlige asylmottak med 4,8 millioner kroner.

Videre ønsker Regjeringen å opprette en ordning der frivillige organisasjoner gir informasjon til asylsøkere om asylsaksbehandlingen.

I budsjettforslaget er det lagt inn 5,2 millioner kroner til dette.