REKRUTTERING, LIKESTILLING OG MANGFOLD – UTVIKLINGSVERKSTED 2002

Oslo kommune (byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling og byrådsavdeling for eldre og bydelene) og KS Oslo arrangerer i samarbeid utviklingsverkstedet med fokus på rekruttering, likestilling og mangfold.

I verkstedet jobbes det bl.a. med oppfølgning av Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune.

Målsettingen for arbeidet er blant annet å legge til rette for aktivt arbeid med rekruttering av etniske minoriteter og utvikling av gode flerkulturelle arbeidsmiljø i virksomhetene som deltar i verkstedet.

Hensikten er å legge til rette for en arbeidsprosess over tid, med en fast arbeidsgruppe fra hver virksomhet. Byrådsavdelingene og KS Oslo legger til rette for samlingene og veiledning i samarbeid med deltakende virksomheter og veiledere.

Kontaktpersoner:

Kjersti Oland, byrådsavdeling for service- og org.utvikling
[email protected]

Lars Mannsåker, byrådsavdeling for eldre og bydelene
[email protected]

Jorunn Leegaard, KS Oslo

[email protected]