Solberg vil styrke integreringsarbeidet

0Shares

Regjeringen vil innen utgangen av 2002 fremme forslag om en lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

Loven innfører en ny form for inntektssikring, som går ut på at ny nyankomne innvandrere deltar aktivt i et kvalifiseringsopplegg for å motta penger til livsopphold og boutgifter. De som ikke deltar får heller ikke permanent bosettingstillatelse.

– Målet med introduksjonsprogrammet er at nyankomne så raskt som mulig skal komme i arbeid eller i gang med utdanning og bli økonomisk selvhjulpne, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Kommunene skal ha plikt til å tilrettelegge introduksjonsprogrammet for den enkelte innvandrer. Introduksjonsprogrammet skal være obligatorisk for personene i målgruppen.