Økt bevilgning til bistand

0Shares

– Dette er et gledelig tegn på at regjeringen Bondevik følger opp Norges internasjonale forpliktelser overfor verdens fattige, sier koordinator for de fem store hjelpeorganisasjonene, Eva Bjøreng, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

I dag er det 1.2 milliarder som lever for under en dollar om dagen. Det anslås det at 25 millioner mennesker er fordrevne i eget land på verdensbasis. I tillegg har tolv millioner mennesker måttet flykte fra sine hjemland som følge av væpnede konflikter.

– I et slikt perspektiv er økte bevilgninger til humanitær bistand, menneskerettigheter, fred, forsoning og demokratibygging essensielt i den videre fattigdomsbekjempelsen, og i tråd med FNs Tusenårsmål og Regjeringens handlingsplan for fattigdomsbekjempelse, sier Eva Bjøreng.

For 2003 vil bistandsbudsjettet utgjøre 0,93% av BNI. Totalt vil 14,4 mrd. kr. gå til bistand i 2003.

Regjeringen har gitt løfte om et bistandsnivå på 1% av BNI innen utgangen av 2005, noe de fem store hjelpeorganisasjonene forventer at den gjør.