4.7 milliarder til innvandringsfeltet

0Shares

De største utgiftspostene er knyttet til integreringstilskuddet som utbetales til kommuner ved bosetting av flyktninger, 2,9 milliarder, og til drift av mottak for asylsøkere, 1,1 milliarder.

Som følge av høye ankomsttall har utgiftene under programkategorien økt de siste årene, fra 2,7 milliarder i 2000 til 3,6 milliarder i 2001 og 4,5 milliarder i 2002. Budsjettforslaget for neste år er på 4,7 milliarder.

Utgiftene til drift av Utlendingsdirektoratet er på 373 millioner kroner, og Utlendingsnemnda på 105 millioner kroner.

(Kilde: KRD)