Er Norge et flerkulturelt samfunn?

-Vi muslimer taler med to tunger, vi ser ned på den norske kultur som en vantro kultur, men vokter oss for å uttrykke dette utad, skriver forfatteren Wahid Al-Kubaisi i en kronikk i Aftenposten.

Med flerkulturelt samfunn mener Kubaisi et samfunn hvor enhver minoritet kan beholde sin kultur, tro og etnisitet, men har felles verdier og interesser i majoritetssamfunnet som inkluderer alle minoriteter.

“Det kan sammenlignes med en frukt-salat. Hvert eneste fruktstykke beholder sin smak, og saften gir salaten sin felles smak. Denne saften er et felles språk for det flerkulturelle samfunnet. Men har vi et slikt felles språk i vårt samfunn?” Undrer han.

Les hele kronikken i Aftenposten Vi har ikke et flerkulturelt samfunn i Norge