Breivik vil stifte politisk parti

De såkalte "fasces" er et symbol fra romertiden. Symbolet er brukt i flere sammenhenger, blant annet av de italienske fascistene. Terroristen Breivik vil nå starte et norsk fascistparti
Foto: Raymond Gilford
Søkte hos Brønnøysundregisteret, men fikk nei. 

22. juli 2011 drepte terroristen Anders Behring Breivik 77 mennesker i det han selv hevdet var en politisk motivert handling.

I en registermelding sendt til Brønnøysundregistrene kommer det frem at Breivik vil opprette et politisk parti med navnet «Det norske fascistparti og den nordiske liga». Det skriver Aftenposten. 

I innmeldingskjemaet skriver Breivik ifølge avisen at partiets formål er «demokratisk fascistisk maktovertakelse i Norge» – eller å «vinne parlamentarisk støtte for opprettelsen av en norsk-nordisk urfolkstat i Sør-Østfold».

Aftenposten, som har fått innsyn søknadsdokumentene, skriver at Brønnøysundregistrene har avslått å registrere partiet som en forening i enhetsregisteret. Årsaken er at de mener terroristens «enmannsparti» ikke oppfyller kravene.

AUF-leder Eskil Pedersen er ikke overrasket over at Breivik ønsker å stifte et parti eller en organisasjon.

– Retten har slått fast at gjerningsmannens handlinger er politisk motivert, at han er høyreekstrem av ideologi og at han er tilregnelig. Det er ironisk – selv om det er et altfor svakt ord – at han sier han vil jobbe for en demokratisk, fascistisk maktovertagelse når han har stilt seg selv utenfor demokratiet med sine grusomme handlinger, sier Pedersen til Aftenposten.

Illustrasjonsfotoet til saken.