Lager kurs i norske dialekter

Nå kommer gratis nettkurs på flere språk. Du kan også lære norske dialekter på nettet
Foto: Scanstockphoto
Regjeringen gir 1,3 millioner kroner til gratis norskkurs for arbeidsinnvandrere. Pengene skal gå til nettbaserte kurs. Det kommer også kurs i forskjellige dialekter. 

Kurset som regjeringen gir penger til, heter LearnNoW. Det bygger på et gratis nettbasert norskkurs på Internett, som Norges teknisk-naturvitenskaplige universitetet i Trondheim (NTNU) har laget. 

Vi går nå i gang med å utvikle to kurs med polsk og spansk som instruksjonsspråk, dvs. at vi oversetter alt som er på engelsk i det eksisterende kurset til disse to språkene. Det ene vil være klar ved årsskiftet, det andre ved utgangen av 1. kvartal 2014, skriver prosjektleder og førsteamanuensis
ved Instititutt for språk- og kommunikasjonsstudier Olaf Husby i en epost til Utrop.

I tillegg har NTNU flere norske dialekter, og det kommer flere.

Norskkurs gjør at arbeidsinnvandrere klarer seg bedre i jobben.

Vi har allerede laget et tilbud som presenterer åtte norske dialekter. Dette kurset har fokus på uttale av enkeltlyder, i tillegg har det et kjernevokabular på 1000 ord. Utvidelsen, som planlegger, vil omfatte språktrekk på stavelsesnivå, ordnivå og setningsnivå, skriver Husby. 

Kursene skal være arbeidsrettet, og skal møte behov som er å finne både i privat og offentlig sektor.

For arbeidsinnvandrere
– Disse pengene gjør det mulig å få et godt nettbasert kurs for innvandrere som ikke får gratis norskkurs nå, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

– Midlene vi har fått dekker kostnader til oversettelse og webpublisering, og planlegging av utvidelsen av uttalekurset, kommenterer Husby.

Innvandringen gjør at befolkningen vokser. Det er viktig for norske bedrifter. Mange kommuner som ellers ville hatt nedgang i folketallet, vokser som følge av innvandringen. Arbeidsinnvandrere er den største gruppen av innvandrere som kommer til Norge.

 Norskkurs gjør at arbeidsinnvandrere klarer seg bedre i jobben. Det er ikke så lett for sjefene å utnytte dem når de kan norsk. Norsk er også viktig for at vi kan bruke de ressursene innvandrere har, for eksempel deres høye utdanning, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Mange lokalt og regional bedrifter har problemer med å skaffe nok folk. Arbeidsinnvandrere kan ta disse jobbene. 

NTNU fikk penger 
NTNU har fått penger fra Vox til å lage kurset. Vox er Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. De fikk også penger fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kurset bygger på nettressursen NoW som NTNU tidligere har utviklet for sine utenlandske studenter.