Regjeringen skjerper kravet til norsk statsborgerskap

Regjeringen foreslår også å innføre et unntak for søkere som har en inntekt over 3G, altså vel 300.000 kroner, slik at de kan få norsk statsborgerskap etter kun seks år.
Regjeringen vil øke kravet til oppholdstid for statsborgerskap fra sju til åtte år.
601Shares

I dag er hovedregelen at man må ha hatt sju års lovlig opphold i Norge før man kan søke om norsk statsborgerskap. Nå foreslår Kunnskapsdepartementet å heve kravet til oppholdstid til åtte år.

Flyktninger skal fortsatt kunne søke om norsk statsborgerskap etter sju år, ifølge forslaget.

Regjeringen foreslår også å innføre et unntak for søkere som har en inntekt over 3G, altså vel 300.000 kroner. Denne gruppen behøver bare seks års opphold i Norge før de kan søke. Her skal også trygd regnes med i inntektsgrunnlaget, går det fram av forslaget.

Målet er ifølge regjeringen å øke arbeidsdeltakelsen blant innvandrere.

I fjor ble 19.500 utlendinger norske statsborgere. Det var 6.300 flere enn i 2019.