Nå kommer øst-europeerne

Industribedriften Vestas Casting beholdt innleide polakker og sa opp nordmenn. Firmaet mente de holdt ut bedre og hadde en god kvalitet på jobben
Foto: flickr.com
Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa vil være den raskest voksende befolkningsgruppen i Norge fram mot 2100, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
0Shares

– Gruppen av personer med bakgrunn fra østeuropeiske EU–land vil øke mest, fra 80.000 i 2010 til 730.000 i 2100, konkluderer forskerne i en ny rapport som ble lagt fram mandag.

Ifølge Statistisk Sentralbyrås befolkningsframskrivninger vil andelen innvandrere øke fra 9 prosent i 2010 til 22 prosent rundt 2076, og deretter avta til 21 prosent i 2100. Andelen norskfødte barn av innvandrere vil øke fra 2 prosent i 2010 til 8 prosent i 2100.

Utvandrer oftere
SSB-rapporten baserer seg i hovedsak på et forskningsprosjekt om migrasjon fra 2011, men resultatene for senere fremskrivninger blir noe forskjellige som følge av større vekt på betydningen av utvandring fra Norge.

Tallene forholder seg nemlig slik at innvandrere fra Vest-Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand er mer tilbøyelige til å flytte hjem igjen enn andre innvandrergrupper. EU-borgere fra Øst-Europa utvandrer også i større grad enn innvandrere fra resten av verden.