Journalist ut mot Frp-politikeres koronautspill

Frilansjournalist Maren Sæbø, som bor i Groruddalen, tar til motmæle mot Frp-poltikeres utspill om smitten på Oslo øst,
Foto: Skjermdump/YouTube
I et avisinnlegg tar journalist Maren Sæbø til motmæle mot Frp-politikerne Jon Helgheim og Carl I. Hagen.
128Shares

Frilansjournalisten og redaktøren for nettstedet Bundu skriver i innlegget i Vårt Land at korona-pandemien har rammet svært ulikt.

–  Mens mye av landet har sluppet unna med lite inngripende restriksjoner, har det vært strengere i Oslo. Innad i Oslo har det også vært forskjeller. Det er særlig barn og unge i noen tett befolkede bydeler i øst som har hatt en annen hverdag enn unge andre steder.

Videre skriver hun at kommentatorer og politikere har grepet de høye smittetallene og gjort smitten til et spørsmål om kulturell bakgrunn.

– En av disse er Frp-nestor Carl I. Hagen. En annen er hans partikollega Jon Helgheim, som i flere Facebook-innlegg gjennom påsken har satt likhetstegn mellom såkalt «importsmitte» og det han kaller «innvandrersmitte».

– Ifølge de to politikerne er andre årsaker til at smitten har satt seg fast hos oss, som liten tilgang på hjemmekontor, trange leiligheter og store barnefamilier, lite troverdige. I stedet peker de på en kultur der folk gir blanke, og reiser til utlandet.

Helgheim-utspill på sosiale medier

I sin Facebook-side skrev Frps Jon Helgheim at det “eneste riktige er å forby alle flyreiser som ikke er strengt nødvendig til land med høy smitte og manglende smittevernstiltak”.

Jon Helgheim i Frp hevder innreise- og karantenereglene har vært for slapp. Han får sterk kritikk for retorikkbruken.
Foto : Kristine Fidje Olsen

– Først nå kommer det krav om at norske statsborgere må teste seg før de kommer tilbake fra utenlandsreise. Det vil si at innvandrere med norsk statsborgerskap i skytteltrafikk på smittereiser ikke tidligere har trengt å teste seg ved retur til Norge. Med den berøringsangsten mot å sette inn tiltak der smitten faktisk er, så er det ikke det minste rart at situasjonen er som den er. Denne pandemien kunne vært over med en handlekraftig regjering.

Få reisende

Sæbø mener importsmitte fra utvalgte asiatiske og afrikanske land har lite innvirkning på smittetall i Oslo.

– For hele landet har andelen som oppgir utlandet som smittested falt fra rundt 14 prosent i jula til tre prosent nå. For Oslo er det siste tallet én prosent nå ved påske. Innreiserestriksjonene virker altså slik de skal.

– Verken trangboddhet, manglende mulighet for hjemmekontor, eller mange barn og unge kan altså avvises som drivere i smitteutviklingen i bydelene våre. Å peke fingeren på helt andre ting kan sikkert fungere som politisk retorikk, men hjelper lite for oss som sitter midt i det.

Ny forskning

I en fagfellevurdert artikkel som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening har Erik Ganesh Iyer Søegaard og Zhanna Kan ved Søndre Oslo DPS sett hvordan «husstandstetthet», innvandrerandel og sosioøkonomisk status spiller inn.

Forfatterne av artikkelen understreker at det er flere mulige metodiske og statistiske svakheter ved analysen, men de mener likevel den kan være nyttig for blant annet helsemyndighetene.

– Det kan være at kulturell/etnisk bakgrunn i seg selv er en faktor i smittespredningen. For eksempel kan det være andre normer for fysisk og sosial nærhet, eller det kan eksistere systematiske misforståelser om smitte og smittebegrensende tiltak. Språkbarrierer kan også være medvirkende, spesielt hos innvandrere født utenlands.